nicdark_icon_close_navigation

GEAUTOMATISEERD MAGAZIJN

Waarom investeren in een geautomatiseerde opslagoplossing?

In alle logistieke sectoren, van voedingsmiddelen tot chemie, van plastic tot verpakkingsmaterialen, van farmacie tot mechanica vormt de opslagmethode een kernpunt in het proces. In een magazijn met grondstoffen moeten de hoeveelheden verplaatste goederen aansluiten op de productie-eisen, om te voorkomen dat er een ophoping van materialen in de productiezone is of dat de productie niet voldoende grondstoffen heeft. Het magazijn moet de bevoorradingsverzoeken van de productielijn of het afhandelen van orders in het algemeen op het juiste moment beheren. 

Een automatische opslagoplossing beantwoordt aan gebruikelijke vereisten als:

Het verminderen van de foutenfrequentie in magazijnen

Het versnellen van de uitgifte van verzoeken

Het opslaan van verschillende producten in één ruimte

Verkleining van de ruimtes van het magazijn

Een technologische oplossing die bedacht is voor de specifieke situatie lost al deze problemen op de beste manier op, en zorgt zo voor een niet te verwaarlozen concurrentievoordeel. De uitdaging van onze iMATION-consulenten is het vaststellen van de geschikte oplossing voor elke bedrijfsbehoefte door een serie mogelijke alternatieven te analyseren en het vervullen van de huidige en toekomstige behoeften van de klant als doel te stellen.

 

Een project voor een nieuw automatisch magazijn beperkt zich daarom niet alleen maar tot de opslagzone, maar moet alle daaraan gerelateerde activiteiten analyseren en betrekken, van bevoorrading tot opslag en distributie. 

 

Het implementeren van een goede automatische opslagoplossing is een investering die zijn weerslag heeft op de gehele strategie en concurrentiepositie van het bedrijf.

 

VOORDELEN:

Volledige traceerbaarheid van de goederen

Verhoging van de veiligheid in het magazijn

Toename van de efficiëntie van kwaliteitscontrole

Optimaal gebruik van ingericht oppervlak

Snel rendement op investering

HEEFT U HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP


Contact us